Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Ponúkame služby takým spôsobom, aby sme maximálne odbremenili firmy od “papierovania” a nahradili im kvalifikovaný ekonomický úsek, ktorý sa riadi zásadou diskrétnosti a spoľahlivosti: Zabezpečenie registrácie klienta na daňovom úrade ku všetkým druhom daní Príprava a spracovanie priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb Príprava a spracovanie priznaní k dani z pridanej hodnoty Poradenstvo v oblasti medzinárodných daní Poskytovanie odborných stanovísk ku všetkým druhom daní a k zamedzeniu dvojitého zdanenia v spolupráci s poradcami zahraničných spoločností Poskytovanie odborných stanovísk k vybraným daňovým dopytom klienta Daňové poradenstvo v rámci jednotlivých druhov daní pre tuzemské a zahraničné podnikateľské subjekty a fyzické osoby Daňový due diligence Vedenie daňovej evidencie v súlade so zákonom o dani z príjmov Poskytovanie informácií klientom o zmenách v legislatíve súvisiacich s daňovou problematikou S nami navyše máte istotu, že využijete všetky možnosti daňových úľav a že s Vami vyriešime všetky daňové komplikácie.

Comments are closed.